Tutorial

Betik çalıştırılırken, betik adının yanına argümanlar yazılabilir. Yazılan bu argümanların arasında boşluk karakteri ayraç olarak konur. Argümanlar, programın çalışmasında işlevi olan girdilerdir.

Betiklerin içinde, $1 değişkeni komut satırından verilmiş ilk argümanı işaret eder ve $2 değişkeni de ikinci argümanı. Bu böyle devam eder. $0 değişkeni ise çalıştırılan/çağırılan betiği işaret eder. Aşağıdaki örnekte betik, 6 argüman ile çalıştırılmıştır:

./bin/benim_alisverisim.sh elma 5 muz 8 "Meyve Tabağı" 15

echo $3 --> çıktı: muz

BUYUK=$5

echo "Bir tane $BIG, $6 ₺'ye satılıyor.'" --> çıktı: Bir tane Meyve Tabağı, 15 ₺'ye satılıyor.'

$# değişkeni ise, betiğin çalışması için gönderilen argüman sayısını saklar.

echo $# --> çıktı: 6

$@ değişkeni, tüm argümanların boşlukla ayrılmış halini dizgi olarak saklar.

Exercise

Bu bölümde ödev bulunmamaktadır. Öğrenim serüveninize devam edebilirsiniz.

Tutorial Code

#!/bin/bash
# Bu bölümde ödev bulunmamaktadır.
# Öğrenim serüveninize devam edebilirsiniz.

Solution

#!/bin/bash
# Bu bölümde ödev bulunmamaktadır.
# Öğrenim serüveninize devam edebilirsiniz.

Expected Output

#!/bin/bash
# Bu bölümde ödev bulunmamaktadır.
# Öğrenim serüveninize devam edebilirsiniz.

Copyright © learnshell.org. Read our Terms of Use and Privacy Policy