Temel İşlemler


Aritmetik İşlemler

Basit aritmetik işlemler şu şekilde yapılabilirler: $((expression))

A=3
B=$((100 * $A + 5)) # 305

Temel işlemler şunlardır:

a + b toplama (a artı b)

a - b çıkarma (a eksi b)

a * b çarpma (a çarpı b)

a / b bölme (tam sayıları) (a bölü b)

a % b modülo (a'nın b ile bölümünden kalan)

a ** b üs alma (a üssü b)

Exercise

Bu ödevde, bir meyve sepetinin toplam ücretini hesaplamalı ve TOPLAM adlı değişkene atamalısınız. Bu emyve tabağı bir ananas, iki muz ve üç karpuz içermektedir. Tabağın maliyetini unutmayınız!


Copyright © learnshell.org. Read our Terms of Use and Privacy Policy