Diziler


Bir dizi birden çok değeri tek bir değişken adı altında tutabilir. Dizilerin adlandırılması, değişken adlandırılması ile aynıdır. Bir dizi, değerleri arasına boşluk kullanarak ve () ifadesi arasına alınarak yazılabilir.

benim_dizim=(elma muz "Meyve Tabağı" portakal)
yeni_dizi[2]=kayisi

Dizi elemanları devamlı ve ardaşık olmak zorunda değildir. Bazı elemanlar, henüz herhangi bir değeri saklamıyor olabilir.

Dizideki toplam eleman sayısını $(#diziAdi[@]) ile görebilirsiniz.

benim_dizim=(elma muz "Meyve Tabağı" portakal)
echo ${#benim_dizim[@]}          # 4

Dizilerin elemanları, sıra numaraları (index) ile erişilebilmektedir. İlk sıra 0 olarak kabul edilir.

benim_dizim=(elma muz "Meyve Tabağı" portakal)
echo ${benim_dizim[3]}            # portakal - fark edildiği üzere süslü parantez kullanılmalıdır.
# yeni bir eleman ekleme
benim_dizim[4]="havuç"            # Yeni bir değer ataması, $ işareti ve {} süslü parantezler olmadan yapılabilir.
echo ${#benim_dizim[@]}           # 5
echo ${benim_dizim[${benim_dizim[@]}-1]}   # havuç - Dizinin her zaman son elemanını verir.

Exercise

In this exercise, you will need to add numbers and strings to the correct arrays. You must add the numbers 1,2, and 3 to the "numbers" array, and the words 'hello' and 'world' to the strings array. Bu ödevde, belirli sayıları ve dizgileri doğru dizilere eklemeniz gerekmektedir. 1, 2 ve 3 sayılarını "sayilar" dizisine; "merhaba" ve "dünya" dizgilerini "dizgi" dizisine eklemelisiniz.

Ayrıca IsimlerinSayisi ve ikinci_ad değişkenlerinin değerlerini düzeltmelisiniz. IsimlerinSayisi değişkeni ISIMLER dizisindeki toplam isim sayısını $# ifadesini kullanarak saklamalıdır. ikinci_ad değişkeni ise ISIMLER dizisindeki ikinci adı [] ifadesini kullanarak saklamalıdır. Unutulmamalıdır ki, sıralar 0'dan başlar. Yani, ikinci elemana erişmek isteniyorsa 1. sırayı sorgulamalısınız.


Copyright © learnshell.org. Read our Terms of Use and Privacy Policy