Temel Dizgi İşlemleri


Kabuk, betik yazmak için çok kullanışlı olan bazı dizgi işlemlerine izin verir.

Dizgi Uzunluğu

#    1234567890123456
DIZGI="bu bir dizgidir"
echo ${#DIZGI}      # 16

Sıra sayısı (index)

Find the numerical position in $STRING of any single character in $SUBSTRING that matches. Note that the 'expr' command is used in this case. $ALTDIZGI'deki herhangi bir karakterin $DIZGI'deki sırasını bulmak için kullanılır. Unutulmamalıdır ki expr komutu ile beraber kullanılmıştır.

DIZGI="bu bir dizgidir"
ALTDIZGI="bal"
expr index "$DIZGI" "$ALTDIZGI"   # 1 - ALTDIZGI'deki b karakteri DIZGI'de birinci sıradadır.

Altdizgi Ayrıştırması

$BAS değişkenindeki sıra numarasından başlayarak $UZUNLUK kadar dizgiyi dolaşmaya ve bu aralıktaki karakterler ile yeni dizgi oluşturmaya denir. Dizgilerde de diziler gibi ilk elemanın sırası sıfırdır.

DIZGI="bu bir dizgidir"
BAS=1
UZUNLUK=3
echo ${DIZGI:$BAS:$UZUNLUK}  # u b

Eğer #UZUNLUK belirtilmez ise $BAS ile başlar ve dizginin sonuna kadar ilerler.

DIZGI="bu bir dizgidir"
echo ${DIZGI:1}      # u bir dizgidir
echo ${DIZGI:12}     # ir

Basit bir veri ayrıştırma örneği:

# Bir veri kümesinden ismi ayrıştırma kodu
veriKumesi="soyad=Sunal,ad=Kemal,ulke=TR"
virgul1=`expr index "$veriKumesi" ','` # position of first comma
virgul1Sonrasi=${veriKumesi:$virgul1}
virgul2=`expr index "$virgul1Sonrasi" ','`
uzunluk=`expr $virgul2 - 6 - 1`
ad=${veriKumesi:6:$uzunluk}       # Kemal
echo $ad

Altdizgi yer değiştirimi

dizgi="to be or not to be"

Değiştirilecek ifadelerden yalnız ilkini değiştirme

dizgi="to be or not to be"
echo ${dizgi[@]/be/eat}    # to eat or not to be

Değiştirilecek ifadelerin hepsini değiştirme

dizgi="to be or not to be"
echo ${dizgi[@]//be/eat}    # to eat or not to eat

Değiştirilecek ifadelerin hepsinin silinmesi (veya boşluk ile değiştirilmesi)

dizgi="to be or not to be"
echo ${dizgi[@]// not/}    # to be or to be

Değiştirilecek ifade yalnızca $dizgi'nin başında ise değiştirme

dizgi="to be or not to be"
echo ${dizgi[@]/#to be/eat now}  # eat now or not to be

Değiştirilecek ifade yalnızca $dizgi'nin sonunda ise değiştirme

dizgi="to be or not to be"
echo ${dizgi[@]/%be/eat}    # to be or not to eat

Değiştirilecek ifadeyi kabuktaki herhangi bir komutun çıktısı ile değiştirme

dizgi="to be or not to be"
echo ${dizgi[@]/%be/be on $(date +%Y-%m-%d)}  # to be or not to be on 2012-06-14

Exercise

Bu ödevinizde, Warren Buffet'in bilindik söylemini değiştirmelisiniz. İlk olarak benDerim adlı bir değişken yaratın ve ona asıl söylemi atayın. Daha sonra, dizgi işlemlerini kullanarak aşağıdaki dört değişikliği sırası ile atamaya çalışın: - İlk değişiklik: ilk "snow" kelimesini "foot" ile değiştirin. - İkinci değişiklik: ikinci "snow" kelimesini silin. - Üçüncü değişiklik: "finding" kelimesini "getting" ile değiştirin. - Dördüncü değişiklik: "wet" kelimesinden sonra gelen tüm karakterleri silin.


Copyright © learnshell.org. Read our Terms of Use and Privacy Policy