Fonksiyonlar


Diğer programlama dillerinde de olduğu gibi Kabul da fonksiyon yapılarına sahiptir. Fonksiyonlar, belli ve sıralı birçok komutun tek paket haline toplanmasına ve gerekli görüldüğü zaman çağırılmasına yararlar. Bu fonksiyonlara gerektiği zamanlarda parametre de verilebilirdir. Tekrara kaçmamak ve aynı şeyleri defalarca kez yazmamak için kullanımı önemlidir.

fonksiyon_adı {
 # komut bloğu
}

Fonksiyonlar basitçe adlarını kullanarak çağırılabilirler. Herhangi bir fonksiyon çağırılması, aynen bir komutun verilmesi gibi düşünülebilir. Parametreler ise fonksiyonlar çağırılırken gönderilebilir ancak fonksiyon tanımlaması yapılırken diğer birçok dildeki gibi belirtilmesine gerek yoktur. Gönderilen parametreleri $1, $2, $3 (...) ile kod bloğunun içinde kullanabilirsiniz.

function fonksiyonB {
 echo "Fonskiyon B çağırıldı."
}
function yazar {
 echo "$1"
}
function toplayici {
 echo "$(($1 + $2))"
}

# Fonksiyon çağırma örneği
# Yazar fonksiyonuna paramtere gönderme:
yazar "Hop, naber!"     # yazar fonksiyonuna parametre gönderildi.
fonksiyonB          # fonksiyonB çağırıldı.
# toplayici fonksiyonuna iki parametre gönderme:
toplayici 12 56       # çıktı olarak 68 alınır.

Exercise

Bu ödevde "Türkçe'den Matematiğe" hesap çeviricisi yapmanız gerekmektedir. Fonksiyonunuzun ismi "TR_MAT" olmalıdır. Aşağıdaki mantık ile işlemelidir:

Girdi/Parametreler    Çıktı
  5 artı 6      5 + 6 = 11
  10 eksi 3      10 - 3 = 7
  3 çarpı 5      3 * 5 = 15

Copyright © learnshell.org. Read our Terms of Use and Privacy Policy