Dizi Karşılaştırma


Diziler, birden fazla değer tutabilen değişkenlerdir. Herhangi bir değişken, dizi olarak kullanılabilir. Dizilerin alabileceği maksimum değer sayısı veya almaları gereken minimum değer sayısı yoktur. Dizilerin ilk elemanları sıfırıncı elemanıdır.

# Basit şekilde yapıları:
# dizi=(deger1 deger2 ... degerN)
dizi=(23 45 34 1 2 3)
# Belirli bir değeri çekmek için (örneğin üçüncü değer):
echo ${dizi[2]}

# Dizideki tüm değerleri çekmek için:
echo ${dizi[@]}

# Dizideki eleman sayısını çekmek için:
echo ${#dizi[@]}

Exercise

Bu ödevde, üç farklı dizideki elemanları kıyaslamalı ve bu üç dizideki ortak elemanı yazdırmalısınız. Not: Soruyu çözebilmek için Karar Verme ve Döngüler sayfalarını okumanız gerekmektedir.

a=(3 5 8 10 6),b=(6 5 4 12),c=(14 7 5 7) Bu üç dizideki ortak eleman 5.


Copyright © learnshell.org. Read our Terms of Use and Privacy Policy